Ochrana osobních údajů

Impact Metrics s.r.o. respektuje Vaše soukromí a zavazuje se, že Vaše osobní údaje, které byly získány prostřednictvím online datového systému – poptávkového formuláře, bude uchovávat a nebude je bez Vašeho svolení distribuovat třetím stranám, ani je používat k jiným účelům.

Vaše osobní údaje, které jste vložili do poptávkového formuláře, tedy Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo, zpracováváme pouze za účelem interní administrativy. Právním titulem zpracování Vašich údajů je souhlas, který nám udělujete a jehož udělení je nezbytnou podmínkou odeslání formuláře. Bez tohoto zpracování osobních údajů totiž nejsme schopni Vás do budoucna kontaktovat.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny, tedy pouze po dobu, po kterou jsme společně v kontaktu.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vašim základním právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@esgradar.cz.

Impact Metrics s.r.o. se zavazuje učinit vše pro to, aby zajistil ochranu osobních údajů a soukromí uživatelů svých webových stránek

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným osobním údajům, jejich odhalení a neúmyslnému použití, jednáme v souladu s příslušnými technickými a organizačními předpisy o ochraně osobních údajů. Impact Metrics s.r.o. nemůže vyloučit možnost zneužití dat, jelikož internet zůstává i přes bezpečnostní opatření a komunikační protokoly nepředvídatelným médiem.

Impact Metrics s.r.o., Kozinova 1162/5, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ CZ10892664

Informace ze světa ESG jasně a stručně