O nás

Přenášením dobrých příkladů ze světa i zkušeností napříč obory pomáháme českým firmám i širší veřejnosti
aktivně se zapojit do naplňování principů ESG.

Věříme, že transformace na zásadách ESG představuje pro české firmy především unikátní příležitost posílit konkurenceschopnost a udělat krok k budoucnosti.

V ESG Radaru pozorně sledujeme nejen domácí, ale také zahraniční dění včetně jeho mediální rezonance. Záběr obsahuje celé tržní prostředí včetně aktivity firem i jejich platforem, vládních institucí a nevládních organizací.

Na tvorbě obsahu ESG Radaru se podílejí jak lidé s dlouhodobou zkušeností z práce v korporátním a firemním prostředí, tak v neziskové sféře.

Za ESG Radarem stojí tým Media Tenor a Impact Metrics, kteří se dlouhodobě věnují jak mediálním analýzám, tak i udržitelnosti.

Chcete být na vlně kvalitních ESG informací?
Vyzkoušejte si měsíc ESG Týdenního výběru zdarma